Algemene voorwaarden

overeenkomst

Algemene voorwaarden

 1. Coachingspraktijk Faith is een éénmanszaak.
 2. CF registreert de NAW-gegevens van haar cliënten en de behandelingsgegevens in een schriftelijk dossier, waaraan alleen de initialen zijn gekoppeld en een cliëntnummer. Bij de financiële gegevens, die digitaal zijn opgeslagen staan wel de persoonsgegevens, maar geen inhoudelijke informatie.
 3. De gegevens worden voor een periode van 5 jaar bewaard, waarna zij vernietigd worden.
 4. CF werkt in blokken van vijf sessies. Elke vijfde sessie begint met een evaluatie van het proces.
 5. Coachings- en counselingsdoelen worden opgesteld in overleg met de cliënt.
 6. Gemaakte afspraken voor een sessie kunnen tot 24 uur voor elke sessie kosteloos worden geannuleerd door de cliënt. Bij overschrijding van deze termijn, worden de kosten van de volledige sessie in rekening gebracht. In geval van ziekte van de cliënt of overlijden van bloed- of aanverwanten, bestaat de gelegenheid om tot 2 uur voor de behandeling kosteloos te annuleren. Bij het vergeten van de afspraak worden de kosten van de sessie volledig in rekening gebracht.
 7. Oefeningen/opdrachten, die aan de cliënt worden gegeven, worden uitsluitend door zichzelf gehanteerd en mogen niet aan derden worden overgedragen. Dit ivm individuele afstemming van de opdrachten..Ook het eventueel ter beschikking gestelde audio- / visuele materiaal dient alleen door de cliënt gebruikt te worden en mag niet gedupliceerd of verspreid worden onder derden.
 8. CF aanvaardt geen aansprakelijkheid als blijkt dat de cliënt enige medische- of andere, voor de coaching / counseling of training belangwekkende informatie, heeft verzwegen of achtergehouden.
 9. CF vraagt altijd toestemming aan de cliënt om te overleggen met een doorverwijzende arts of andere behandelaar. Dit gebeurt ook alleen als het noodzakelijk is voor de inhoud van de coaching of counseling. Indien cliënt dit weigert en het zou hierdoor onmogelijk zijn de behandeling voort te zetten, dan heeft CF het recht om de behandeling stop te zetten. 
 10. CF behandelt geen cliënten die onder invloed staan van alcoholhoudende dranken of geestbeïnvloedende middelen met uitzondering van middelen op arts-receptuur en indien vermeld.
 11. De betaling voor de sessies: De factuur dient binnen 14 dagen na dagtekening voldaan te worden. Bij te late betaling wordt 15% administratiekosten in rekening gebracht. Indien na een tweede termijn van 14 dagen betaling uitblijft, zal het weer met 15% verhoogd worden. Indien na twee maanden nog niet betaald is, zal het overgedragen moeten worden aan een incassobureau.

Meer informatie?

Faith

Taking the first step

without seeing

the whole stairs

Drs. Tessa van Esseveld-Schillemans
Coachingpraktijk in Apeldoorn

_

06 - 57329419

info@coachingpraktijkfaith.nl

Kvk: 73595349

www.ikzoekchristelijkehulp.nl

Lid van NVCCH

Klachtenregeling via Solopartners, lidnr: 152076

Privacy | Algemene voorwaarden