Visie van de praktijk

Mijn visie

 

uniek

Je bent door God geschapen.
Hij heeft je gemaakt met een doel en je daarvoor een pakket aan eigenschappen, gaven en talenten gegeven.
Er is niemand, zoals jij.

eenheid

Je bent geschapen als een Geestelijk, Psychisch en Somatische eenheid en als een Sociaal wezen (GPS).
Al deze delen van jou zijn belangrijk en ze hebben alle vier invloed op elkaar.
Als er bijvoorbeeld iets lichamelijk met jou aan de hand is, dan reageert jouw geest daar op.
Als er in jouw omgeving problemen spelen, heeft dat invloed op hoe jij je voelt, enz.

Therapie

Omdat jij een unìeke eenheid bent, vind ik, dat jij je niet aan hoeft te passen aan een therapievorm. Maar de therapie moet qua vorm en inhoud aan jou aangepast worden.
Hierdoor sluit de coaching of counseling aan bij wie jij bent! Waardoor je sneller zal kunnen groeien en ontwikkelen.

Wat dat precies inhoudt? Lees dat hier.

Mijn kompas

Mijn kompas bestaat uit…

  • De Bijbel
  • De psychologie
  • Mijn ervaringsdeskundigheid

de bijbel

Mijn mensbeeld en wereldbeeld worden bepaald door wat God in Zijn woord zegt. Omdat ik geloof, dat God ons elke dag wil leiden en richting geven onder andere via Zijn Woord, heeft de bijbel tijdens de pastorale counseling & coaching een belangrijke rol. Ook als ik jou coach en de bijbel komt niet ter sprake, zal ik mijn denken en handelen toch spiegelen aan de bijbel en dus niks kunnen adviseren, dat daarmee in strijd is.

Ben jij geen christen? Dan heeft de bijbel geen (aktieve) rol in het coachingstraject. Ik vind het echter wel belangrijk om transparant te zijn over, waar mijn mensbeeld/wereldbeeld door wordt bepaald.

Psychologie

Daarnaast gebruik ik als kompas natuurlijk mijn kennis van de psyche en mijn kennis van de ontwikkeling van de mens als richtlijn en theoretisch kader. Ik heb die kennis opgedaan in mijn HBO opleiding logopedie;  universitaire studie orthopedagogiek, opleiding pastorale counseling en in (20 jaar lang) volgen van allerlei losse cursussen, zoals video-interactiebegeleiding, rouwverwerkingspastoraat en wandelcoaching. Door alle opleidingen & meer dan 20 jaar werkervaring heb ik vrij veel tools om je verder te helpen.

Ervaringsdeskundigheid

Tenslotte mijn ervaringsdeskundigheid. Ik heb twee keer een heftige burnout gehad. De omstandigheden, die tot de burnouts hebben geleid en de herstelperioden erna zorgen voor een extra groot invoelend vermogen op allerlei gebied. Ervaringskennis. Dus niet alleen boekenwijsheid. Hierdoor begrijp je iemand sneller en voel je beter aan, wat iemand nodig heeft.

Mijn passie

Het is mijn passie om vrouwen te helpen groeien in hun persoonlijkheid en geloof.

God heeft al heel jong een enorme kompassie in mij gelegd voor iedereen, die het moeilijk heeft. Later heeft die passie zich verdiept en meer toegespitst door alles wat ik zelf heb meegemaakt.

Ik zie zoveel vrouwen om me heen, die geleefd worden. Niet weten wat ze willen of wat God met hun leven wil. Ik zie vrouwen, die nooit hebben geleerd hun grenzen te voelen en grenzen te stellen. En ook christenen, die niet weten, hoe ze een intieme relatie met God kunnen krijgen, waardoor ze voor hun gevoel alles zelf moeten oplossen.

Er is zoveel (verborgen) verdriet en eenzaamheid!!  Dat raakt me….

Ik wil dan ook graag luìsteren naar, wat er in jou leeft. Even een stukje in je leven met je mee lopen en je helpen om één of meerdere stapjes te zetten. Te zoeken samen met jou, welke keuzes je mag maken. Samen met jou op pad om je te helpen te groeien in vertrouwen in God, jezelf en de ander.

Maar ook het voorkomen van problemen is mijn passie. Vandaar dat ik naast coaching & counseling ook workshops geef.

Faith

Taking the first step

without seeing

the whole stairs

Drs. Tessa van Esseveld-Schillemans
Coachingpraktijk in Apeldoorn

_

06 - 57329419

info@coachingpraktijkfaith.nl

Kvk: 73595349

www.ikzoekchristelijkehulp.nl

Lid van NVCCH

Klachtenregeling via Solopartners, lidnr: 152076

Privacy | Algemene voorwaarden