Ken je die dikke stadsmuren? Zo breed, dat je erover heen kan lopen. Gebouwd als verdediging tegen de vijand. Poort dicht en dan was je heerlijk veilig!

Zo kunnen wij ook muren bouwen. Om ons veilig te voelen. Je wordt beschadigd door iemand? Volgende keer trek je uit zelfbescherming een muurtje op. Als je opgroeit in een onveilige situatie, dan heb je aan één klein muurtje niet genoeg. De muur wordt langzaamaan steeds dikker.

Maar achter die muur ben je ook steeds meer de verbinding met de buitenwereld kwijt. En voel je je langzaamaan steeds eenzamer worden. Niet gezien. Niet gehoord. Alleen.

Maar…de angst om die figuurlijke muren te laten zakken is groter, dan het verlangen naar verbinding. Verwarrend. Machteloos. Je zit vast. En nu?

Ten eerste mag je echt weten, dat je niet alleen bènt. Ondanks dat het wel zo voelt! God laat Zich niet door jouw muren, die je voor mensen hebt opgericht, tegenhouden. Hij is erbij. Heb je je eenzaamheid, je machteloosheid en verdriet al bij Hem gebracht? Bij Hem uitgehuild en de veilig gezocht?

Ten tweede wil ik je vragen…kun je jezelf begrijpen, dat je die muren hebt opgetrokken? En geef je jezelf ook begrip? Of wijs je jezelf er om af?

Tenslotte…als je in zo’n patstelling zit van wel willen, maar niet durven? Vraag hulp! Zoek een pastoraal counselor, een therapeut…want je hoeft het niet alleen op te lossen. Je bent het waard om achter die muren vandaan te komen, gehoord en geliefd te worden.

Durf jij de poort open te zetten? Al is het maar op een kier?

Ik hoop het en ik gun het je!

Liefs

 

# eenzaam #onveilig #ikwilwelmaardurfniet #verlangennaarverbinding #opgesloteninjezelf #kommaarnaarbuiten #godiserbij #zoekhulp #eerstestap #christelijkehulp #ikzoekchristelijkehulp #pastoralecounseling #coaching #counseling #therapie #bijbelenpsychologie