Voorlichting & training

Burnout

informatie

Onze maatschappij is een prestatiemaatschappij. Langzaamaan komen we erachter, dat we als mensen niet gemaakt zijn om continu te presteren.

Onze maatschappij is een welvaartsmaatschappij. Onze levensstandaard is hoog, maar de tevredenheid en het geluk blijken niet toe te nemen met de toename in welvaart. Vergelijken met de ander is een levenshouding geworden. En om te voldoen aan die hoge levensstandaard  is het belangrijk om hard/veel te werken.

Onze maatschappij is een individualistische maatschappij. Doordat we allemaal meer op onszelf en voor onszelf leven, moeten we zelf alle ballen hoog houden. Een beroep doen op elkaar is niet meer vanzelfsprekend. Je wordt geacht alles zelf goed onder controle te kunnen houden. Keuzes maak jezelf. Normen en waarden bepaal je zelf. Hierdoor is er niet alleen meer eenzaamheid, maar dus ook meer keuzestress.

Dit zijn een paar ontwikkelingen, die al tientallen jaren gaande zijn, maar waar we nu steeds meer de wrange vruchten plukken. We zijn ons er al meer bewust van. Het aantal burnouts dwingt ons ook om ons gedrag te evalueren. Maar hoe verander je die maatschappelijke ontwikkelingen? Hoe keer je het tij? De vraag waar veel mensen mee rond lopen is: hoe kan ik in deze huidige maatschappij zorgen, dat ik niet opgebrand raak? Dat ik niet kopje onder ga?

Coachingpraktijk Faith wil een bijdrage leveren aan de preventie van burnout door voorlichting en trainingen te geven. Kennis zorgt voor bewustwording. En dat is de eerste stap naar verandering. Is er meer nodig dan kunt u van de trainingen gebruik maken.

Burnout

Voorlichting

Onderdelen van de voorlichting zijn:

  • Wat is burnout?
  • Wat is het niet? Differentiaal diagnose met overspannenheid/depressie/bore-out.
  • Wat zijn de meest voorkomende oorzaken van een burnout?
  • Hoe kun je het voorkomen?
  • Wat te doen bij burnout om zo goed mogelijk te kunnen herstellen?

Wat betreft het punt: “Hoe kun je het voorkomen?” dat kan tijdens de voorlichting  worden toegespitst zoveel u wenst. Wilt u als werkgever bijvoorbeeld ook de hand in eigen boezem steken? Dan gaan we ook kijken naar de cultuur binnen uw organisatie. Wat zijn de waarden die u hoog hebt staan? Hoe is de sfeer? In hoeverre is er verbinding onderling? Wat zijn helpende factoren ten aanzien van preventie burnout? En wat zijn eventuele valkuilen in de organisatie?

Ook kan tijdens de voorlichting aandacht besteed worden aan de eigenschappen en waarden (etc) van de individuele werknemers of gemeenteleden. Door reflectie-opdrachten kan elke werknemer zelf inschatten, wat zijn in mijn leven en mijn karakter eventuele risicofactoren? In hoeverre sta ik in verbinding met mezelf en de omgeving? Is er een balans tussen belasting en ontspanning? Waar zou ik aandacht aan kunnen/moeten besteden om te voorkomen, dat het me allemaal te veel wordt?

Voor meer informatie over voorlichting mail naar: info@coachingpraktijkfaith.nl

Burnout preventie

Training

Bij langdurige overbelasting of stress kan er het gevoel ontstaan, dat men de controle verliest. Dat voelt angstig. Door angst ontstaat er nog meer stress. Hierdoor belandt je in een vicieuze cirkel. Dit is één van de manieren, waardoor je uiteindelijk overspannen of burnout kan raken.

Door werknemers, die signalen afgeven van overbelasting, een training aan te bieden, doorbreek je die cirkel. Door reflectie ontstaat inzicht. Dat is de eerste stap naar verandering. Hierdoor kan de stress al verminderen en neemt het probleemoplossend vermogen ook weer toe.

Zo’n training kan bestaan uit bv drie dagdelen schrijftherapie/-coaching individueel of in een kleine groep. Indien nodig kan dit nog aangevuld worden met een ervaringswandeling of individuele wandelcoaching. Het traject wordt afgesloten met een evaluatiegesprek na een paar maanden. Hierin wordt gereflecteerd op het in de praktijk brengen van de zelf geformuleerde voornemens en de meegegeven tips.

Mocht er na het traject blijken, dat er behoefte is aan meer begeleiding, dan is er altijd mogelijkheid tot verdere individuele coaching.

Voorkomen is beter dan genezen!

Het preventietraject lijkt een investering. Maar het gemiddelde verzuim bij burnout is 6 tot 9 maanden. Dat is een grotere kostenpost, dan het preventietraject. Want u moet de desbetreffende werknemer uitbetalen en daarnaast nog de eventuele vervanger.

Dus komt iemand bij u met klachten, die wijzen op langdurige stress? Is iemand duidelijk uit balans? Valt iemand regelmatig uit door griep of met vage klachten? Wees alert. Ga het gesprek aan met die werknemer en bel of mail met mijn praktijk voor advies. Dan kunnen we op tijd kiezen voor het preventie-traject.

Faith

Taking the first step

without seeing

the whole stairs

Drs. Tessa van Esseveld-Schillemans
Apeldoorn

06 - 57329419
info@coachingpraktijkfaith.nl

Kvk: 73595349

Privacy | Algemene voorwaarden