Waar moet ik nou voor kiezen? verzucht jij misschien wel. Vastlopend in je zoektocht naar goede hulp. En zeg nou zelf…het is ook lastig!! Hoe moet je nou je weg vinden in die grote hoeveelheid aan hulpverleners? Allerlei soorten coaches en therapeuten. Wie past dan bij jou? En welke manier van werken zou voor jou het meest helpend zijn? Ik zeg zelf weleens: “Er zijn inmiddels net zoveel hulpverleners als hulpzoekenden!” Dus dat je verdwaalt in de wereld van de hulpverlening en dat het je verlamt? Dat is totaal niet gek, hoor!

Ik kan helaas in deze blog jou niet een pasklaar antwoord geven. Want ik ken je verhaal niet. Ik weet niet wie je bent en wat je hulpvraag is.

Wat ik wel wil doen in deze blog is je inzicht geven in de waarde van christelijke hulpverlening voor jou als christen.

Voordat ik mijn praktijk voor christelijke coaching en counseling opzette, heb ik marktonderzoek gedaan onder christelijke vrouwen. Wat mij opviel was, dat het ongeveer de helft van de vrouwen niks uitmaakte of ze bij mentale problemen christelijke of niet christelijke zorg zouden krijgen. Je begrijpt vast, dat ik daar anders over denk. 🙂

Waarom christelijke hulpverlening?

Geloof jij ook, dat we een eenheid zijn van geest, ziel en lichaam? Daar ga ik namelijk wel vanuit. Dat alles invloed heeft op elkaar en dat je dat niet echt uit elkaar kan trekken. Daardoor geloof ik, dat problemen op psychisch vlak ook invloed hebben op je lichamelijk welzijn, maar ook op je geestelijk welzijn… Bijvoorbeeld: je hebt een angststoornis. Je leeft dus in een hoge staat van alertheid. Dat heeft invloed op je lichaam. Door een hoger stresslevel kan je last krijgen van gespannen spieren, hoofdpijn, buikpijn, darmproblemen, etc. Als je last hebt van een angststoornis, is het vaak ook lastiger om dingen los te laten en in vertrouwen te leven. Je gaat meer in de controlestand. Krijgt vaak last van een bepaalde mate van dwang. Dat kan niet anders dan ook merkbaar zijn in je geloofsleven. Ten eerste kan het dan bijvoorbeeld eng zijn om op God te vertrouwen. Geloven vergt vertrouwen. Vertrouwen op iemand die je niet ziet. Dat is lastig als je voor veel dingen bang bent en je zelf de touwtjes in handen wilt houden om nog een gevoel van veiligheid te ervaren. Ook kan het zijn, dat God juist één van de onderwerpen van je angst is. Of onderwerpen in het evangelie, die te maken hebben met ongrijpbaarheid, onvoorspelbaarheid …met controle loslaten.

Stel je nu voor, dat jij als christen met een angststoornis bij een niet-christelijke therapeut bent. Die kan je prima helpen in het deel, waarbij het gaat om je horizontale /aardse angsten. Al is het ook de vraag, vanuit welke methoden of therapeutische uitgangspunten hij/zij werkt. Is het bijbels? Je bent op je kwetsbaarst in therapie…welke denkwijzen krijg je mee? Staat bijvoorbeeld centraal, dat jij jouw gevoel moet volgen in beslissingen? Staat het IK centraal? Of…ben je bij iemand in  behandeling, die GOD centraal stelt? Die de bijbel als uitgangspunt heeft in zijn/haar denken? Zodat als jij daar op je allerkwetsbaarst bent en dus beïnvloedbaar je niet van God af getrokken wordt, maar juist door alles heen dichter naar Hem toegroeit? Ook is het voor een niet-christelijke therapeut onmogelijk om je te helpen in je geloofsvragen. Even bovenstaand voorbeeld nemend: als je angst gericht is op God….of als je Godsbeeld niet helpend is voor het helen van je wonden…daar kan hij/zij niks mee!!

Naast dat je in die periode erg kwetsbaar en beinvloedbaar bent, geloof ik, dat als God een belangrijke plaats heeft in het leven van de therapeut en in de therapie…je genezing vele malen dieper zal zijn. God kent je namelijk het beste. God is wijzer dan alle therapeuten bij elkaar en machtiger dan alle mensen bij elkaar. Zou Hij die jou gemaakt heeft, je ook niet weer heel kunnen maken?

Professionele christelijke hulpverleners

Ik ben het helemaal met je eens als je zegt: Maar het gaat er toch om of iemand goed opgeleid is? Of iemand een professioneel therapeut is met kennis en ervaring? Helemaal mee eens. Ook dàt is heel belangrijk! Ik geloof, dat God mensen in wil zetten. Maar dus ook hun kennis en ervaring wil gebruiken. Dus ik zeg niet, dat je met heftige problemen dan maar naar een pastor moet gaan of een pastoraal werker zonder hulpverleningsopleiding. Maar ik denk dus, dat het een combinatie is. Alleen een wereldse opleiding is mooi! Zeker!! Maar als je als christen hulp zoekt, hoe rijk is het dan om niet alleen lichamelijk en mentaal hulp te krijgen, maar ook geestelijk? Hoe rijk is het, als iemand die gestudeerd heeft, blijft beseffen, dat er Een is, Die alles beter weet! Die jou beter kent en machtiger is dan wat voor therapie ook! Hoe geweldig is het als je therapeut zich laat leiden door de Heilige Geest? Zodat er nòg beter bij jouw behoeften aangesloten kan worden? En hoe mooi als je therapeut voor je bidt….ook als jij tussen de gesprekken zelf weer verder moet?

Mijn ervaring als christelijke coach en therapeut

Ik zou je hele verhalen kunnen vertellen, hoe ik in mijn dagelijks werk God aan het werk mag zien, Hoe ik mag ervaren, hoe Hij mij leidt in het begeleiden van mensen. Dat er echt wonderlijke dingen gebeuren. Maar ik weet zeker, dat als je mijn cliënten vraagt naar mijn werkwijze, dat er niks zweverigs aan is. Nuchter. Humor. Maar ik krijg ook vaak terug: professioneel. Dat kan dus: christelijk èn professioneel. 

Christelijke coaching en counseling is wat mij betreft iets wat je als christen met een hulpvraag alleen maar als iets prachtigs kan zien! Je krijgt een bonus!! Je krijgt zorg op drie niveau’s. Je krijgt (als een therapeut echt leeft en werkt mèt God) een VIP behandeling. Want GOD, de Almachtige Koning van hemel en aarde is betrokken bij jou! En bij jouw proces naar genezing. In betere Handen kan je niet zijn, zou ik zeggen. 🙂

Veel sterkte met het zoeken van een goede hulpverlener. Neem er de tijd voor!! En plan bij een paar hulpverleners een kennismakingsgesprek! Stel ook vragen aan de therapeut over zijn/haar uitgangspunten en de plek die God heeft in de behandeling. Maar volg ook je gevoel. Want je moet wel een klik hebben met iemand. Als dat niet zo is, dan zul je je niet helemaal open kunnen stellen. Niet doen dan!

Mocht je nog vragen hebben naar aanleiding van deze blog? Aarzel dan niet en mail me. Mocht je geen antwoord krijgen, bel me dan. Want soms ontvang ik een email niet.

 Veel wijsheid gewenst in de zoektocht naar een goede en bij jou passende christelijke coach of therapeut.

 

#christelijkecoach #christelijkehulpverlener #christelijketherapeut #ikzoekchristelijkehulp #coachingpraktijkfaith